سوالات استخدامی وزات نیرو تخصصی و عمومی

سوال ازمون مفتخر است به عنوان یکی از بهترین سایت های طراح سوال استخدامی برای شما خوبان اعلام کند که جدیدترین سوالات را برای شما اماده کرده است…….

سوالات مهندس عمران وزارت نیرو

سوالات مهندس عمران وزارت نیرو

طبق اعلامیه منتشر شده از سازمان سنجش سوالات شامل زیر می باشد

البته جدیدترین سوالات استخدامی اموزش و پرورش هم قبلا توسط سایت سوال ازمون طراحی شده است که میتوانید تهیه نمایید

سوالات عمومی :

۱ –  فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲ – ریاضی و آمار مقدماتی
۳ – زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
۴ – معارف اسلامی*
۵ – زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ – اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
۷ – هوش و استعداد شغلی

سوالات تخصصی :
-۱ مکانیک سیالات و هیدرولیک، ۲ تصفیه آب و فاضلاب، ۳- سازههای آبی، ۴
شبکههای آب و فاضلاب.

 

سوالات اماده شده توسط تیم سوال ازمون :

سوالات مهندس عمران وزارت نیرو :

مواد آزمون : دو قسم است

الف) سوالات آزمون تخصصی

۲۰۰ عدد سوال مکانیک سیالات و هیدرولیک با پاسخ نامه

۲۰۰ عدد سوال تصفیه آب و فاضلاب با پاسخ نامه

۲۰۰ عدد سوال سازه های آبی با پاسخ نامه

۲۰۰ عدد سوال شبکه های آب و فاضلاب با پاسخ نامه

سوالات دارای پاسخ نامه می باشند

الف) سوالات آزمون عمومی :

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۵۰۰ سوال

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۵۰۰ سوال

سوالات استخدامی ریاضی و امار مقدماتی ۵۰۰ سوال

سوالات فنّاوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه ) ۵۰۰ سوال

سوالات استخدامی معارف اسلامی ۵۰۰ سوال

سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی ۵۰۰ سوال

سوالات استخدامی هوش و استعداد ۵۰۰ سوال

سوالات دارای پاسخ نامه می باشند

 

این سوالات توسط تیم سوال ازمون تهیه و طراحی شده است

حق چاپ و محفوظ است و حق انتشار ان را ندارید سوالات استخدامی