:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • Announcement: بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

  دسته :

  پایان نامه, پروژه های کامل

  فرمت : ورد | حجم : 100 KB | صفحات : 88 |
  قیمت : 6000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد Announcement: بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان :

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

همراه با پرسشنامه در پیوست

فهرست مطالب
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
هدف از تحقیق و اهمیت مساله ۱۴
فرضیه تحقیق ۱۶
متغیرهای پژوهش ۱۶
فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق
اضطراب و فشار روانی ۲۰
اجزای اضطراب ۲۱
انواع اضطراب ۲۴
اندازه‌گیری اضطراب ۲۷
اضطراب امتحان ۲۵
رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی ، درمان شناختی – رفتاری) ۲۹
بحران اضطراب در نوجوانی ۳۴
دیدگاههای نظری دربارة روانشناختی اضطراب ۳۵
نظریه‌های اضطراب ۴۸
کنار آمدن با اضطراب ۵۲
مکانیسم‌های دفاعی ۵۴
اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه ۵۶
اضطراب و یادگیری ۶۰
علتهای رایج اضطراب ۶۲
آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil) 64
نظریه‌های روانکاوی ، رفتار ، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی  ۶۲
عنوان            صفحه
فصل سوم : طرح تحقیق
جامعه مورد تحقیق ۶۸
روش نمونه‌گیری ۷۱
ابزار تحقیق ۷۱
روش نمره‌گذاری ۷۲
فصل چهارم :
ارائه داده ها ۷۱
محاسبات آماری ۷۳
فصل پنجم :
خلاصه ونتیجه‌گیری ۸۲
محدودیتها و پیشنهادات تحقیقی ۷۷
فهرست منابع ۸۴
پیوست ۸۶

Announcement: بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013