:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو

  دسته :

  گزارش کارآموزی

  فرمت : ورد | صفحات:100
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو :

 

مقدمه                                       آ

بخش اول : پیاده و سوار کردن قطعات موتور

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور                    ۱

آزمایش رینگ های پیستون                          ۱۰

کلیات مربوط به بستن موتور                           ۱۳

بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور                 ۱۳

بستن پیستون ، گچن پین و شاتون                       ۱۵

جا انداختن رینگها روی پیستون                           ۱۶

جا انداختن پیستون و شاتون                           ۱۷

بستن اویل پمپ به بلوک موتور                            ۱۹

بستن فلایویل روی میل لنگ                             ۱۹

بستن میل سوپاپ                                      ۲۰

بستن دینام واستارت بر روی موتور                        ۲۴

بخش دوم : تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن                                      ۲۵

سنگ زدن یا پولیش موتور                              ۳۰

بوش های سیلندر                                  ۳۴

تعمیر ترک های بلوک سیلندر                           ۳۶

بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ                                   ۳۷

بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ                                     ۴۱

بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها

کلیات مربوط به شاتون و گجن پین                         ۴۸

سنگ زدن میل لنگ                                     ۶۱

یادآوری                                     ۶۸

ساختمان یاتاقان                                     ۷۱

علل صدمه دیدن یاتاقانها                                ۷۶

بخش ششم : عیب یابی

کاهش کشش موتور                           ۷۸

عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند                     ۸۳

بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)

۱ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیة قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای ۱و۲مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و کوچکی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است .

دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013