:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPP

  دسته :

  رشته کامپیوتر

  فرمت : word | صفحات:85
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPP :

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل یکم -معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک
* ۱-۱-برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
* ۱-۱-۱- رویکرد بنیادی
* ۱-۱-۲- رویکرد متنوع
* ۱-۲- الگوریتم ژنتیک
* ۱-۲-۱-کلیات الگوریتم ژنتیک
* ۱-۲-۲-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک
* ۱-۲-۲-۱-تابع هدف و تابع برازش
* ۱-۲-۲-۲- انتخاب
* ۱-۲-۲-۳- تقاطع
* ۱-۲-۲-۴- جهش
* فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
* ۲-۱-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
* ۲-۱-۱- توصیف توالی فرآیند
* ۲-۱-۲- استراتژی کد گزاری
* ۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل همگرایی
* ۲-۱-۳-۱-همگرایی نزدیک شونده
* ۲-۱-۳-۲-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال
* ۲-۱-۳-۳-همگرایی Gها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم
* ۲-۱-۳-۴-تعریف یک قانون
* ۲-۱-۴-اپراتورهای ژنتیک
* ۲-۱-۴-۱-اپراتور انتخاب
* ۲-۱-۴-۲- اپراتور تغییر و انتقال
* ۲-۱-۴-۳- اپراتور جهش
* ۲-۱-۵- برقراری تابع تناسب
* ۲-۱-۵-۱- آنالیز محدودیت ها
* ۲-۱-۵-۲- برقراری تابع برازش
* ۲-۱-۶-مثال
* ۲-۱-۶-۱-مثالهایی برای کاربرد این روشها
* ۲-۱-۶-۲-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات
* ۲-۱-۷-نتیجه گیری
* ۲-۲-روشی برای برنامه ریزیمقدماتی ترکیبات دورانی شکل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیک
* ۲-۲-۱-مقدمه
* ۲-۲-۲-مدول های سیستمCAPP پیشنهاد شده
* ۲-۲-۳-تجسم قطعه
* ۲-۲-۴-تولید توالی های ممکن
* ۲-۲-۴-۱-الزامات اولویت دار
* ۲-۲-۴-۲- الزامات تلرانس هندسی
* ۲-۲-۴-۳- رابطه ویژگی های اولویت دار
* ۲-۲-۵ بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک G
* ۲-۲-۵-۱- تابع برازش
* ۲-۲-۵-۲- الگوریتم ژنتیک
* ۲-۲-۶- نتایج و بحث
* ۲-۲-۷-نتیجه گیری
* فصل سوم الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتمژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی
* ۳-۱-مقدمه
* ۳-۲-الگوریتم ژنتیک
* ۳-۲-۱-سیستم های تولیدی توزیع شده
* ۳-۲-۲-نمایش طرح های فرایند
* ۳-۲-۳-جمعیت اولیه
* ۳-۳-تولید مثل
* ۳-۳-۱-ادغام
* ۳-۳-۲-دگرگونی و جهش
* ۳-۴- ارزیابی کروموزوم
* ۳-۴-۱- مینیمم سازی زمان فرایند
* ۳-۴-۲- مینیمم سازی هزینه های تولید
* ۳-۵- مطالعات موردی
* ۳-۵-۱- CAPPسنتی
* ۳-۵-۲- CAPP توزیع شده
* ۳-۶- ارزیابی
* ۳-۶-۱- معیار اول
* ۳-۶-۲- معیار دوم
* فصل چهارم -نتیجه گیری
* منابع

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر CAPP

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013