:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

  دسته :

  رشته کامپیوتر

  فرمت : word | صفحات:180
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی :

فهرست مطالب
شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

* ۱- مقدمه۱
* ۱ -۱- چکیده۲
* ۱-۲- روش تحقیق۳
* ۱ -۳- مفهوم آمادگی الکترونیکی۶
* ۱ -۴- تعاریف آمادگی الکترونیکی۸
* ۱ -۵- اهداف آمادگی الکترونیکی۱۰
* ۱ -۶- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور۱۳
* ۱-۷- ضرورت‌ها و روش‌هایارزیابی آمادگی الکترونیکی۱۵
* ۱-۸- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی۱۶
* ۱-۹- ضرورت‌های آمادگی الکترونیکی۱۸
* ۱ -۱۰- مؤلفه‌های آمادگی الکترونیکی۱۹
* ۱ -۱۱- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی۲۲
* ۱ -۱۲- مزایای آمادگی الکترونیکی۲۵
* ۱-۱۳- موانع تحقق آمادگی الکترونیکی۲۷
* ۱-۱۴- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد۲۹
* ۱-۱۵- رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس۳۰
* ۱ -۱۶- جامعه اطلاعاتی۳۲
* ۱-۱۷- فناوری مولد ) جامعه صنعتی(۴۴
* ۲- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی۴۵
* ۲ -۱- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت۴۶
* ۲ -۲- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱
* ۲ -۳- فرصت های ارزش زا۵۲
* ۳- شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن۵۶
* ۳-۱- معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی۵۷
* ۳ -۲- بررسی کلی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی۵۹
* ۳ -۳- مدل CSPP61
* 3 -4- مدل McConnel International66
* 3 -5- مدل CID 68
* 3 -6- مدل APEC 74
* 3-7- مدل EIU77
* 3 -8- مدل Mosaic82
* 3 -9- مدلITU85
* 3-10- مدل CIDCM87
* 3-11- مدل هیکس۹۰
* ۳-۱۲- مدل MIT91
* 3-13- متدولوژی های مورد استفاده مدلها۹۴
* ۳-۱۴- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک۹۵
* ۴ – بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها۱۰۲
* ۴-۱- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط۱۰۲
* ۴-۲- آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک۱۰۷
* ۴-۳- بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک۱۳۱
* ۴-۴- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها۱۳۸
* ۴-۵- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران۱۴۸
* ۴ -۶- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸۱۵۰
* ۴-۷- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹۱۵۴
* ۵- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها۱۵۵
* ۵-۱- سازمان های دولتی۱۵۶
* ۵-۲- سازمانهای تجاری۱۵۸
* ۵-۳- بنگاههای اقتصادی۱۶۱
* ۵-۴- جامعه اطلاعاتی۱۶۶
* ۶- جمع بندی نهایی۱۷۱
* ۷- منابع۱۷۷

دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013