:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه مرکز داده :

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند    ۳
۱-۱    کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲    معماری کلان دولت الکترونیک
۱-۳    نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان    ۵
۱-۴    شبکه ملی پر سرعت    ۶
۱-۵    تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری    ۷
۱-۶    تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه    ۸
۱-۷    دولت ها و شبکه پرسرعت    ۱۲
۱-۸    نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها    ۱۲
۱-۹    جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک    ۱۴
۱-۱۰    تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک    ۱۶
۱-۱۱    ارائه سرویس های شروند گرا    ۱۷
۱-۱۲    عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی    ۱۹
۱-۱۳    اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی    ۲۳
۱-۱۳-۱    طراحی سازمانی    ۲۴
۱-۱۳-۲    آموزش و مهارت    ۲۴
۱-۱۳-۳    محرمانه بودن اطلاعات و امنیت    ۲۵
۱-۱۳-۴    پورتال دولت    ۲۵
۱-۱۴    سازمان های مجازی متصل به هم    ۲۸
۱-۱۵    مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی    ۲۹
۱-۱۶    تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی    ۳۱
۱-۱۷    چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ    ۳۴
۱-۱۸    محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی    ۳۵
۱-۱۹    مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار    ۳۵
۱-۲۰    جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT    ۴۴
۱-۲۱    روش بررسی وضعیت موجود    ۴۷
۱-۲۲    ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان    ۴۸
۱-۲۳    مدل CMM    ۴۹
۱-۲۴    مدل ISO 15504    ۵۰
۱-۲۵    مدل CoBIT    ۵۱
۱-۲۶    مدل های تعریف و تحلیل هدف    ۵۲
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده    ۵۳
۲-۱    مرکز داده چیست؟    ۵۳
۲-۲    تعاریف مختلف مرکز داده    ۵۴
۲-۳    مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده    ۵۶
۲-۴    نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی    ۶۶
۲-۵    انقلاب بعدی در IT چیست؟    ۶۸
۲-۶    ساختار مراکز داده    ۷۰
۲-۷    درک پیچیدگی           ۷۳
۲-۸    Utility Computing پاسخ سئوال است    ۷۴
۲-۹    مجازی سازی گام اول است    ۷۵
۲-۱۰    ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده    ۷۶
۲-۱۱    مدل فنی استاندارد  مرکز داده    ۸۰
۲-۱۲    تصویر کلان از مرکز داده    ۸۱
۲-۱۳    طرح تجاری مرکز داده    ۸۲
۲-۱۴    آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده    ۸۵
۲-۱۴-۱   Utility Computing  یا    On-Demand    ۸۵
۲-۱۵    Organic ITو سیستم های خودگردان    ۸۷
۲-۱۶    مجازی سازی    ۹۹
۲-۱۶-۱   مجازی سازی روی سرویس دهنده ها    ۱۰۶
۲-۱۶-۲   مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها    ۱۰۶
۲-۱۶-۲-۱  کمی بیشتر درباره Grid    ۱۰۸
۲ -۱۶-۳   مجازی سازی در منابع ذخیره سازی    ۱۰۹
۲-۱۶-۳-۱   مجازی سازی در سطح بلاک    ۱۱۰
۲-۱۶-۳-۲   مجازی سازی در سطح فایل    ۱۱۰
۲-۱۷    مدل جدید کار برایSSP ها    ۱۱۰
۲-۱۸    مجازی سازی در سطح شبکه    ۱۱۲
۲-۱۹    مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی    ۱۱۲
۲-۲۰    مدیریت مرکز داده    ۱۱۴
۲-۲۱    خدمات وب    ۱۱۷
۲-۲۲    تفاوت RDMA با TOE    ۱۱۷
۲-۲۳    تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب    ۱۱۹
۲-۲۴    شرکت های برتر و فناوری مناسب    ۱۲۳
فصل سوم : شرایط محیطی    ۱۲۶
شرایط محیطی    ۱۲۶
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده    ۱۳۱
۴-۱    مرکز داده به عنوان انباره ی داده    ۱۳۱
۴-۲    مرکز داده به عنوان LOB    ۱۳۱
۴-۳    مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت    ۱۳۲
۴-۴    مراکز طلاعات در آمریکا            ۱۳۲
۴-۵    برون سپاری و مراکز داده    ۱۳۴
۴-۶    مشخصات یک Data Center    ۱۳۵
۴-۶-۱  در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف    ۱۳۵
۴-۶-۲   وجود سیستم قدرت پشتیبان    ۱۳۵
۴-۶-۳   وجود سرورهای متعدد    ۱۳۵
۴-۶-۴    مشخصات فیزیکی    ۱۳۶
۴-۷    نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب    ۱۳۶
۴-۸    معیارهای طراحی مراکز داده    ۱۳۷
۴-۹    ساختار و اجزاء    ۱۳۸
۴-۹-۱   لایه Aggregation       ۱۳۹
۴-۹-۲   لایه Front- End       ۱۳۹
۴-۹-۳   لایه برنامه‌های کاربردی Application      ۱۴۰
۴-۹-۴   لایهBack-End      ۱۴۰
۴-۹-۵   لایه ذخیره سازی Storage    ۱۴۱
۴-۹-۶   لایه انتقال    ۱۴۱
۴-۱۰    سرورها درData Center       ۱۴۱
۴-۱۰-۱    Intranet server farm
142
4-10-2 Internet server farm      ۱۴۲
۴-۱۰-۳    Extranet server farm    ۱۴۲
۴-۱۱    Data Center های توزیع شده    ۱۴۲
۴-۱۲    سرویس‌های Data Center    ۱۴۳
۴-۱۲- ۱   سرویس‌های زیرساخت    ۱۴۳
۴-۱۲- ۱-  ۱   سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری    ۱۴۳
۴-۱۲- ۱-  ۲   سرویس های لایه ۲                  ۱۴۴
۴-۱۲- ۱-۳     سرویس های لایه ۳    ۱۴۴
۴-۱۲- ۲    سرویس های هوشمند شبکه‌ای
۴-۱۲- ۳     سرویس‌های Server Farm      ۱۴۵
۴-۱۲- ۴     سوئیچینگ محتوا (Content Switching)      ۱۴۵
۴ -۱۲- ۵   سرویس Caching      ۱۴۵
۴ -۱۲- ۶   SSL Termination    ۱۴۶
۴-۱۲- ۷    Content Transformation    ۱۴۶
۴-۱۲- ۸    سرویس های ذخیره سازها      ۱۴۶
۴-۱۲- ۹    سرویس های امنیتی    ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۰  ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))     ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها    ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۲   سرویس‌های مدیریتی    ۱۴۸
فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران    ۱۴۹
۵-۱    راه اندازی مرکز داده در ایران    ۱۴۹
۵-۲    ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران    ۱۴۹
۵-۳    مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران    ۱۴۹
۵-۴    مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده    ۱۵۲
۵-۵    بررسی موانع مرکز داده ها در ایران    ۱۵۳
۵-۵-۱   موانع سخت افزاری    ۱۵۳
۵-۵-۲   موانع نرم افزاری    ۱۵۳
۵-۶ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی    ۱۵۶
۵-۶-۱    تعاریف    ۱۵۶
۵-۶-۲    مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی     ۱۵۵
۵-۶-۳    مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC    ۱۵۶
خلاصه ونتیجه گیری    ۱۵۷
فهرست منابع    ۱۵۸

پیش گفتار

با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارند.ایشان با توجه به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش مهم فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست و یکم در جهان دارند.امروز باور جهانی به نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مشکلات فقر،نابرابری،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری         می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر کشور قلمداد شود.

در حال حاضر با توسعه شبکه های ارتباطی اینترنت و رشد نمایی وب سایت ها،امکان ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای و اطلاعاتی فراهم شده و موجب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی به تحقیق و ایجاد مراکز داده دست     زده اند.با ایجاد این مراکز امکان به اشتراک گذاری مجموعه منابع داده بصورت یکپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از جمله اهداف اولیه این مراکز می باشد.در ایران نیز طی دو سال گذشته ضمن توجه به اهمیت مراکز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراکزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراکز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالیت های مرتبط در این مقوله و هماهنگی مابین نهادها دانست.آنچه که مسلم است از نقش این مراکز در ایران و جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراکز تولید ارزش ” برای همگان یاد   می شود.

از جمله موارد مهم دیگر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الکترونیکی مطرح می باشد که عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممکن         می باشد.بکارگیری دولت الکترونیک همانطور که سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد کارآیی بالاتر و ایجاد امکانات جدید همچون مشاوره الکترونیک،کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی خواهد بود.لزوم شکل گیری دولت الکترونیکی منوط به شناخت دولت مردان از معماری کلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن نظام است.ضمن اینکه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی و برون سازمانی و بهبود روش ها و فرآیندها می باشند.

دانلود پروژه مرکز داده

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
راهنمایی خرید
© Copyright fileazmon.ir 2009-2013